Konsultacje, badania, psychoterapia

Specjalizuję się w psychoterapii oraz diagnozie psychologicznej osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży.

Moim szczególnym obszarem zainteresowań i pracy są osoby:

  • przeżywające trudności natury emocjonalnej, które wynikają z rozmaitych przyczyn osobistych lub relacji międzyludzkich, a także problemów egzystencjalnych (lęki, obawy, chwiejność emocjonalna, długotrwałe zmęczenie, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z innymi, samotność, długotrwałe poczucie braku sensu);
  • po przejściach lub traumatycznych doświadczeniach (rozwód, ciężka choroba, śmierć w rodzinie, żałoba atypowa, utrata pracy, doświadczenie przemocy fizycznej lub seksualnej);
  • szukające drogi rozwoju, prowadzącej do spokoju, stabilności, stałości i bezpieczeństwa w każdej dziedzinie ich życia.

Z racji wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii i klinicznego wykształcenia, dającego mi uprawnienia do diagnozy, specjalnym obszarem mojej pracy są osoby cierpiące z powodu możliwych lub już zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, takich jak:

  • zaburzenia lękowe – GAD, lęk napadowy oraz różnego rodzaje fobie, w tym społeczna, a także zaburzenia w wyniku stresu pourazowego;
  • depresja;
  • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD);
  • zaburzenia odżywiania;
  • schizofrenia;
  • zaburzenia osobowości;

a także z powodu chorób o charakterze psychosomatycznym (cielesnym), np. takich jak: choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnienie, alergie, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca.

Psycholog dziecięcy w Koszalinie

Oprócz pomocy osobom dorosłym prowadzę terapię dzieci i młodzieży, przejawiającej trudności okresu dojrzewania.

Podejmuję się pracy z dziećmi i nastolatkami po traumatycznych doświadczeniach, cierpiących na lęki i fobie – w tym fobię szkolną, z możliwymi lub zdiagnozowanymi innymi zaburzeniami, także cierpiącymi z powodu chorób psychosomatycznych, niepełnosprawności itp.

Jeśli zatem szukają Państwo pomocy psychologa dziecięcego w Koszalinie, zachęcam do umówienia się na wizytę.

Terapia małżeńska w Koszalinie

Oprócz terapii osób prowadzę również terapię małżeńską, terapię par – partnerów życiowych, ale też osób pozostających w innej relacji emocjonalnej oraz terapię rodzin.

Spotkania terapeutyczne w tym przypadku służą przede wszystkim zdiagnozowaniu przyczyn kryzysu czy trudności oraz wypracowaniu sposobów na jego przezwyciężenie i zażegnanie w przyszłości. Dzięki terapii możliwe jest poprawienie i pogłębienie relacji, tak by stała się ona satysfakcjonująca dla obu stron.

Osoby zainteresowane terapią małżeńską w Koszalinie lub terapią rodzin zachęcam do kontaktu.

Metody pracy

Dzięki przebytym licznym szkoleniom oraz zdobytemu doświadczeniu klinicznemu w swojej pracy integruję podejścia psychoterapeutyczne: ericksonowskie, systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz nurt psychoterapii pozytywnej. Co za tym idzie, w precyzyjny sposób dobieram narzędzia psychoterapeutyczne dostosowane do celów, które chcą Państwo zrealizować podczas terapii.

Ze swoimi klientami pracuję nad wprowadzeniem pozytywnej zmiany w ich życie. Pomagam im w poszukiwaniu nowych rozwiązań, odkrywaniu ich wewnętrznych zasobów, które umożliwią wzrost jakości życia, a także omawiam z nimi dotychczasowe kryzysy w kontekście budujących doświadczeń życiowych.

W pracy psychoterapeuty często korzystam z transu hipnotycznego. Metoda ta jest najpierw szczegółowo omawiana z pacjentem.

Pierwszym spotkaniem zawsze jest konsultacja psychologiczna, podczas której omawiane są Państwa potrzeby. W zależności od złożoności problemu, z którym Państwo przychodzicie, konsultacji może być kilka.

Następnie wspólnie podejmujemy decyzję o współpracy, czyli podjęciu przez Państwa psychoterapii lub uzupełnianiu konsultacji testami psychologicznymi, w przypadku gdy Państwa celem jest szczegółowa diagnoza psychologiczna.

Psychoterapię prowadzę również w języku angielskim.

Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacją lub pracą z doświadczonym psychoterapeutą w Koszalinie, zachęcam do umówienia się na wizytę.