Doświadczony psychoterapeuta w Koszalinie

 Magdalena Królak psycholog Koszalin
Dzień dobry, jeśli czytają Państwo ten tekst, to znaczy, że szukacie dobrego psychologa w Koszalinie. Być może informacje o moim przygotowaniu zawodowym, przebytych kursach i szkoleniach, a także doświadczeniu i dorobku naukowym pomogą Państwu zdecydować, czy warto umówić się na spotkanie ze mną. Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Mam za sobą studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy/Toruniu.

Jestem w trakcie kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie.

Obecnie przechodzę 4-letnie ministerialne szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej (jednostka szkoląca: Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy).

Gabinet psychoterapeuty w Koszalinie

Dla skutecznej psychoterapii w Koszalinie

Mam za sobą lata pracy w różnych placówkach, w których zdobywałam wielokierunkowe doświadczenie terapeutyczne. Moje dotychczasowe miejsca pracy to: więcej

 • Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – psycholog-psychoterapeuta: diagnoza, prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej;
 • Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – psycholog-psychoterapeuta: diagnoza, prowadzenie psychoterapii;
 • Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UMK – asystent: prowadzenie zajęć z zakresu psychologii i medycyny w języku polskim i angielskim dla studentów kierunków: medycyna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz English Division;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach magisterskich w zakresie psychologii.

Szczególnym obszarem pracy jest dla mnie praca z młodzieżą – przez lata pracowałam w Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrii w Bydgoszczy, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży MONADA w Koszalinie.

Swoje kompetencje wciąż podwyższam, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Oto wybrane z nich: więcej

 • „Królewska droga do nieświadomości – Wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej część I”, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • “Spożytkowanie zjawisk transowych, hipnoza Ericksonowska, część II”, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • „Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod”, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • „Podstawy wykorzystania testu MMPI – badanie, interpretacja, opracowanie wyników”, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie
 • „Sekrety rodzinne – ciężar czy wybawienie – wpływ na życie rodziny i poszczególnych jej członków”, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie
 • „Skala Brazeltona jako przykład wsparcia psychologicznego w okresie poporodowym”, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL, Bydgoszcz
 • „Pierwsza konsultacja w orientacji psychodynamicznej”, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL, Bydgoszcz
 • „Test Piramid Barwnych”, Instytut Psychologii UKW
 • „Profilaktyka uzależnień” – kwalifikacje do przeprowadzania zajęć z młodzieżą i dorosłymi, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Bydgoszcz
 • „Zaburzenia odżywiania”, Instytutu Psychologii UKW
 • Szkolenie na temat zachowań suicydalnych w ramach Konferencji Naukowej „Uzależnienia a śmierć”, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Bydgoszcz

Swoją wiedzą i doświadczeniami dzielę się, prowadząc wykłady i publikując artykuły naukowe. Zainteresowanym informacjami na ten temat udostępniam:

listę poprowadzonych wykładów i szkoleń

 • „Zakłócone myśli – innowacyjne metody pracy pedagogicznej z uczniem lękowym” – szkolenie dla bydgoskich pedagogów zorganizowane pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • „Obraz kliniczny i metody pracy z uczniem lękowym, depresyjnym i psychotycznym” – pedagogiczna rada szkoleniowa, Liceum Ogólnokształcące nr 12 w Bydgoszczy
 • „Uczeń w obliczu własnej psychopatologii – kiedy lęk niszczy potencjał” – szkolenie dla bydgoskich pedagogów, zorganizowane pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • „Praca z uczniem depresyjno-lękowym” – pedagogiczna rada szkoleniowa, Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Bydgoszczy
 • „Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży” – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana dla pedagogów i psychologów z województwa kujawsko-pomorskiego
 • „Funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku wczesnoszkolnym” podczas spotkania zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego p. Ewę Mes z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych regionu, poświęconego funkcjonowaniu dzieci w okresie wczesnoszkolnym
 • „Psychologiczne aspekty starości” dla studentów Uniwersytetu Otwartego w Bydgoskiej Szkole Wyższej
 • „Alkoholizm a rodzina” dla studentów Uniwersytetu Otwartego w Bydgoskiej Szkole Wyższej
 • „Jak się skutecznie uczyć” w ramach Indeks 2011 w Operze Nova w Bydgoszczy
 • „Pozorna wolność, rzeczywiste zniewolenie”– warsztaty na temat uzależnień, Bydgoski Festiwal Nauki 2010
 • Prowadzenie zajęć z zakresu asertywności, komunikacji oraz uzależnień dla młodzieży szkolnej, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Bydgoszcz

listę publikacji

„Ocena stanu psychicznego młodych dorosłych pacjentów, którzy w wieku adolescencyjnym leczyli się z powodu zaburzeń lękowych. Badania własne” (M. Izydorczyk, W. Dróżdż) podczas 45. Zjazdu Psychiatrów Polskich 16–18.06.2016r., Katowice
„Ocena stylu radzenia sobie ze stresem osób dorosłych, u których w dzieciństwie lub adolescencji rozpoznano zaburzenia lękowe. Badania własne” (M. Izydorczyk) podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 26–27.09.2014r., Gdańsk
„Pacjent z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz choroby afektywnej dwubiegunowej w kontekście funkcjonowania i stylu życia rodziny. Studium przypadku” (M.Izydorczyk, M. Dąbkowska) podczas Konferencji „Zdrowie a styl życia w rodzinie”, 27.06.2014r., Poznań
„Czynniki psychologiczne predysponujące do zaburzeń zdrowia psychicznego” (M. Izydorczyk) podczas Konferencji „Zdrowie psychiczne – aspekty medyczne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne”, 13.06.2014r., Bydgoszcz
„Psychologiczne teorie zaburzeń wieku rozwojowego” (M. Izydorczyk) oraz „Współczesne metody terapii psychologicznej zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” (M. Izydorczyk i R. Bajzert) podczas XLIV Zjazdu Psychiatrów Polskich w Lublinie, w dniach: 27–29.06.2013r.
„Opis pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń schizotypowych oraz problemowego używania substancji odurzających w kontekście nieprawidłowo funkcjonującego systemu rodzinnego. Studium przypadku” (M. Izydorczyk, R. Bajzert) w ramach Konferencji Naukowej pt.: „Zdrowie rodziny – aspekty medyczne, psychologiczne, społeczne, organizacyjne i prawne” Poznań, 21.06.2013r.
„Pacjent z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz choroby afektywnej dwubiegunowej w kontekście funkcjonowania i stylu życia rodziny. Studium przypadku” (Izydorczyk M., Dąbkowska M.), „Pielęgniarstwo Polskie” 3 (57) 2015 s. 349–352
„Opis pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń schizotypowych oraz problemowego używania substancji odurzających w kontekście nieprawidłowo funkcjonującego systemu rodzinnego. Studium przypadku” (Izydorczyk M., Bajzert R.), „Pielęgniarstwo Polskie” 2 (48) 2013 s. 137–139
„Dążenie do atrakcyjności fizycznej: szaleństwo czy konieczność naszych czasów”( Izydorczyk M.) [w:] A. Bartoszewska, K. Przysucha, K. Bejmert, G. Dębski (red.) „Atrakcyjność: potrzeba czy zasada?”, Warszawa: „Bartosz”, 2013, s. 101-112 ISBN 978-83-936947-1-6
„Obraz ciała kobiet w ciąży i niebędących w ciąży w percepcji własnej oraz ich partnerów” (Izydorczyk M. i in.) [w:] J. Lessing i in. (red.) „Psyche – Ciało – Całość”, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011, s. 96-118

Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacją lub pracą z doświadczonym psychoterapeutą w Koszalinie, zachęcam do umówienia się na wizytę